• info@abcdedektor.com
  • +90 212 472 22 20
  • +90 532 603 33 62
  • +90 850 259 79 97

DEDEKTÖR HAKKINDA

Altın Aramak, Define Bulmak, Hazine Bulmak Şimdi Çok Daha Kolay!

DEDEKTÖR HAKKINDA

Altın Aramak, Define Bulmak, Hazine Bulmak Şimdi Çok Daha Kolay!

Metal dedektör metalik cisimleri algılayan bir cihazdır. Genel olarak yakın metallerde ses işareti ile uyarı verir. Metal dedektörleri elektromanyetik dalgalar gönderme ve alma genel prensibine göre çalışırlar. Gönderilen elektromanyetik dalga rastladığı metal cisim üzerinde “eddy currents” veya “faraday akımları” denen bir akım endükler. Bu endüklenen akım tekrar bir elektromanyetik dalga üretir. Bu elektromanyetik dalgalar tekrar bobinde bir akım endükler. Bu küçük sinyaller elektronik devrelerde kuvvetlendirilerek ses sinyali oluşması için hoparlöre gönderilir.

Genel olarak metal dedektör‘ler ikiye ayrılır.

1. Pasif Dedektör

Burada dedektör devrenin frekansına örneğin osilatör frekansına bağlı olarak sabit bir frekansta çalışır. Bobin metallere yaklaştığında bobindeki manyetik alan değişir buda endüktansı değiştirir. Böylece frekans değişir ve frekans değişim ölçülerek ses sinyali üretilir.

2. Bobin kullanarak pulse ve ya sürekli dalga gönderir. Bazılarında alıcı ve verici aynı bobindir bazıları da iki farklı bobin kullanır. Dedektör bobine dar bandlı bir pulse va ya sürekli sinyal yükler. Bu birkaç mikro saniyeliktir ve genliği 100 volt’tur. Eğer bobin yakınında bir metal varsa yansıyan sinyalin genliği zayıflar ve puls süresi biraz daha uzar. Ayrıca metal manyetik enerji için kapasite gibi davranır ve manyetik enerjiyi toplar. Üzerinde ki pulse voltajı düştüğünde manyetik enerjide dağılır. Farklı metaller farklı tepki verir.

Çeşit olarak ise Metal Dedektör ‘ler dört ana başlık arasında incelenir.

1. BFO (Beat Frequency Oscilator – Vuru Frekansı Osilatörü) Tipi Dedektör.

Dedektörün arama başlığında bir tek bobin vardır. Bu osilatör bobinidir. Bu bobin metale yaklaştığında, osilasyon frekansı değişir. Bu değişen frekans, elektronik devrede çalışan ikinci bir osilatörün sabit frekansıyla karşılaştırılır. Aradaki frekans farkı ses sinyali olarak hoparlörden duyulur.

2.Darbe Endüksiyon (Pulse Induction,PI ) Tipi Dedektör

Arama başlığında genelde bir bobin vardır. Bu bobine çok kısa bir süre içinde çok yüksek akımlı bir darbe verilir. Çok kısa bir süre için etrafta yüksek bir manyetik alan yaratılır. Darbe bittikten sonra bobin alıcı devreye bağlanır ve gönderilen darbenin etkilerini dinlemeye geçer. Gelen etkiler değerlendirilir. Etrafta metal varsa bu etkiler yüksektir, bunlar ses sinyali olarak hoparlörden duyulur.

3.Sinyal Genliğine Duyarlı Metal Dedektör

Arama başlığında iki bobin vardır, biri osilatör bobinidir. Bu bobin verici olarak çalışır ve etrafa elektromanyetik dalga gönderir. Diğer bobin alıcı bobinidir. Bu bobin arama başlığının içine, etrafta metal bulunmadığı zaman en küçük sinyale haiz olacak şekilde yerleştirilir. Arama başlığına bir metal yaklaştığında arama başlığındaki alıcı bobindeki sinyalin genliği büyümeye başlar. Bu büyüyen sinyal, ses sinyali olarak hoparlörden duyulur.

4.Sinyal Dazına Duyarlı dedektör

Arama başlığında iki bobin vardır, biri osilatör bobinidir. Bu bobin verici olarak çalışır ve etrafa elektromanyetik dalga gönderir. Diğer bobin alıcı bobinidir. Bu bobin arama başlığının içine, etrafta metal bulunmadığı zaman en küçük sinyale haiz olacak şekilde yerleştirilir. Arama başlığına bir metal yaklaştığında arama başlığındaki alıcı bobindeki sinyalin fazı osilatör sinyaline göre değişmeye başlar. Bu değişen sinyal, ses sinyali olarak hoparlörden duyulur.

Metal Ayrımı

Metal ayrımında ki temel yol dönen sinyalin analizidir. VLF prensibi metal ayrımında en iyi yöntemdir. Bu yöntemde sabit manyetik alan gönderilir ve başka bir bobinden yansıyan sinyal bu alınır. Alınan sinyalde bir faz değişimi varsa bu yakınlarda bir metal olduğu anlamına gelir. Genlikteki değişimde derinlik ve nesnenin büyüklüğü hakkında bilgi verir. Aşağıda ki resim farklı türdeki metallerin sinyalin fazında sebep oldukları değişimi göstermektedir.